Centralnie zarządzanie

InControl – centralne zarządzanie

icon-gearsCentralne zarządzanie urządzeniami Clavister w czasie rzeczywistym. W przypadku klientów korporacyjnych i dostawców hostingu, jednym z największych wyzwań jest kwestia łatwego, scentralizowanego i skalowalnego rozwiązania umożliwiającego zarządzanie. Clavister InControl to wysokiej jakości technologia umożliwiająca centralne zarządzanie nawet tysiącami urządzeń firmy Clavister w rozbudowanych sieciach.

icon-puzzleZachowaj wszystko pod kontrolą

Kluczowym aspektem zarządzania bezpieczeństwem sieci jest kontrola wszystkich zmian zachodzących w konfiguracji systemu, a mianowicie odpowiedź na pytania kto, co, jak i kiedy. Clavister InControl to wyrafinowana technologia, która pozwala na sterowanie uprawnieniami, pełną konfigurację systemu, aktualizacje i audyty, analizę wszelkich zmian. Dzięki temu administratorzy mają pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami systemu, tym co jest wdrażane, przez kogo, gdzie i kiedy.

 

 • Proste i jednocześnie potężne narzędzie do analizy plików konfiguracyjnych
 • Check-In/Check-Out plików konfiguracyjnych celem zapewnienia integralności
 • Delegowanie zaawansowanych uprawnień administracyjnych i ustawienia przywilejów
 • Audyt logów

icon-checkbox (2)Funkcje Authentication, Authorization and Audit

Takie opcje jak AAA (Authentication, Authorization and Audit) czy możliwość oddelegowania funkcji administracyjnych zapewniają bezpieczne zarządzanie środowiskiem wielu użytkowników.

ip-rules

icon-chart (3)Raportowanie

Udostępnianie danych systemowych innym jednostkom organizacji takich jak podsumowanie ruchu, tygodniowe zestawienie wykorzystania aplikacji to kolejne funkcje raportowe istotne z punktu widzenia zbierania danych. Clavister InControl umożliwia łatwe przekazanie raportów zarówno w formacie HTML jak i PDF do dalszej dystrybucji  zainteresowanym komórkom organizacji. System raportowania opiera się na silnym analizatorze logów, specjalnym protokole LQL (Log Query Language), oraz wsparciu dla kostki danych.

 • Tworzenie szczegółowych raportów w HTML i PDF
 • Szeroki zakres raportów predefiniowanych
 • Automatyczne generowanie i publikacja wykresów graficznych
 • Wykonywanie projektów graficznych i logotypów

icon-network (1)Monitoring sieci w czasie rzeczywistym

Każdy administrator bezpieczeństwa sieci zdaje sobie sprawę z tego jak istotny jest szybki i pełny przegląd tego co dzieje się w danym momencie w jego sieci. Z drugiej strony równie istotne jest aby nie zostać przytłoczonym przez dużą ilość informacji. Dobre jest to, iż administratorzy mają możliwość selekcji i dopasowania jakości informacji do własnych potrzeb. Clavister InControl daje możliwość zaprogramowania panelu informacyjnego dokładnie według indywidualnych preferencji z uwzględnieniem wskaźników i zagregowanych danych.

 • Możliwość zaprojektowania spersonifikowanego panelu informacyjnego
 • Różnego rodzaju dane kontrolne, wskaźniki, listy, tabele i wykresy
 • Integracja danych dostarczanych w czasie rzeczywistym

ac-rule

icon-recycle (1)

Analiza i udoskonalanie

Monitoring w czasie rzeczywistym to jeden z najważniejszych aspektów efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w sieci, jednak mówimy tu o pojedynczych momentach w długotrwałym procesie. Aby można było szczegółowo analizować i dystrybuować docierające do nas informacje, należy wdrożyć system kompleksowego analizowania i raportowania. Clavister InControl umożliwia nam zarówno jedno i drugie.

Agent systemu Clavister InControl (ILA) daje nam dostęp do środowiska zintegrowanej i możliwej do dystrybucji informacji. Bazując na zebranych informacjach administratorzy mogą analizować zdarzenia na podstawie eksploratora logów (Log Explorer) . To z kolei pozwala na publikowanie, filtrowanie i wysyłanie zapytań przy pomocy protokołu LQL. Dla dokładniejszej analizy aplikacji, możemy wykorzystać analizatora logów z pełnym wsparciem kostki danych.

Zapytania wysyłane z analizatora logów mogą być zachowane i ponownie wykorzystane w sekcji raportów.

 • Środowisko zebranych logów z możliwością dalszej dystrybucji
 • Silne narzędzie Log Explorer ze wsparciem protokołu Log Query Language (LQL)
 • Zaawansowany analizator logów ze wsparciem kostki danych

icon-puzzle (1)

Integracja  API/SDK

Clavister InControl wspiera interfejs API, oraz związany z nim zestaw narzędzi SDK, dzięki którym możesz dopracować swoje własne rozwiązania oraz głębszą integrację z systemami wspierającymi i oprogramowaniem firm trzecich. Dzięki temu możesz łatwo dostosować swój system bezpieczeństwa do innych procesów IT/IS. System Clavister InControl API/SDK ma pełen dostęp do funkcjonalności Clavister InControl Server, co umożliwia zaprojektowanie bogatego w funkcjonalności rozwiązania. SDK wspiera protokoły WCF i SOAP, a także zapewnia pełną dokumentację dla dewelopera i przykłady kodów, dzięki którym możesz przyspieszyć proces projektowania swojego środowiska.

 • Bezpieczna komunikacja pomiędzy systemem InControl i oprogramowaniem trzecim
 • Bezpieczna komunikacja pomiędzy systemem InControl  i wszystkimi urządzeniami Clavister
 • Wsparcie AJAX API
 • Dostępność SDK celem polepszenia jakości procesu projektowania środowiska pracy
 • Kompleksowe polepszenie bezpieczeństwa i redukcja kosztów dzięki łatwej integracji z innymi narzędziami