Web Filtering

Web Filtering

Web-filteringRuch sieciowy jest jednym z największych źródeł problemów związanych z bezpieczeństwem i nadużyciami w internecie. Nieodpowiedzialne praktyki związane z tzw. surfowaniem w sieci narażają sieć firmową na wiele zagrożeń, związanych często z procedurami i odpowiedzialnością prawną. Co więcej, narażamy w ten sposób efektywność i przepustowość łączy internetowych.
Bezpośrednio tez wpływają na wydajności pracowników danej firmy.

icon-puzzle (1)Baza Web Content Filtering- aktualizacja co godzinę.

 

Ruch sieciowy web jest jednym z największych źródeł niebezpieczeństwa i nadużycia w Internecie. Niewłaściwe nawyki mogą narazić sieć na wiele zagrożeń, a także narazić na konsekwencje prawne. Wydajność i przepustowość Internetu może być również zmniejszona. Clavister utrzymuje globalną infrastrukturę baz danych zawierających ogromne ilości aktualnych adresów URL witryny sieci Web, pogrupowanych w różnych kategoriach, takich jak zakupy, Wiadomości, Sport, dla dorosłych, itp Bazy te są uaktualniane co godzinę. Nowe pogrupowane URL adresy zastępują starsze, nieaktualne i nieprawidłowe adresy URL.  Zawartość bazy danych ma charakter globalny, obejmujący stron internetowych w wielu różnych językach, które są hostowane w wielu krajach na całym świecie.

 

images (95)

Wygodne blokowanie treści i raporty

 

Dzięki rozbudowanym raportom każdy administrator jest w stanie sprawować kontrolę nad odwiedzanym kontentem przez pracowników swojej firmy. Oraz odpowiednio szybko zainterweniować je w celu wykluczenia nadużyć. Filtrowanie odbywa się poprzez wygodne filtry które pozwalają szybko i skutecznie blokować niechcianą treść.

 

images (1)Technologia kontroli zawartości
Web Content Filtering (WCF)

 

Technologia Clavister Web Content Filtering (WCF) wykorzystuje szereg mechanizmów  w zakresie filtrowania treści internetowych, które są zakwalifikowane jako nieodpowiednie dla organizacji lub grup użytkowników. Clavister WCF umożliwia również dynamiczne filtrowanie ruchu treści internetowej. Dzięki tej funkcji administratorzy mogą zezwalać lub blokować dostęp do stron internetowych w oparciu o ich zawartość lub kategoryzacje. Funkcja ta jest w pełni zautomatyzowana i nie ma potrzeby, aby ręcznie definiować, które adresy URL blokować, a które nie.