Równoważenie Obciążenia

Inteligentne równoważenie obciążenia

icon-aggregationDystrybucja ruchu pomiędzy licznymi serwerami z jednoczesnym zachowaniem możliwie długiego i ciągłego ich czasu pracy, szybkie reakcje, prosta obsługa to konieczność dla każdego kto opiera swój biznes i satysfakcję klientów na pracy tego systemu. Dla usługodawcy internetowego nie jest to kwestia wygody, a kwestia zysków i strat. Niestety dostępne na rynku systemy równoważenia obciążenia serwerów są zwykle zbyt proste lub zbyt drogie aby małe lub średnie firmy mogły sobie na nie pozwolić. Konsekwencje tego stanu rzeczy to skomplikowane planowanie przerw technicznych, które często się wydłużają, straty finansowe i obniżona satysfakcja klienta.

System inteligentnego równoważenia obciążenia Clavister

To funkcja wbudowana w każde urządzenie typu NGF, dzięki której możesz zbudować solidną infrastrukturę poprzez połączenie i zarządzanie wielu serwerów, na tzw. farmie serwerowej bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu. Dzięki licznym opcjom system ten pozwala na zwiększenie przepustowości łączy, monitorowanie stanu serwerów i aplikacji, zwiększenie odporności na ewentualne awarie, oraz zwiększenie bezpieczeństwa, czyli mniej więcej wszystko to co jest konieczne do zbudowania solidnej infrastruktury.

slb

Przegląd Opcji i Możliwości

Najważniejsze opcje i możliwości Systemu Bezpiecznego Równoważenia Obciążenia Clavister, które sprawiają, iż jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, oraz korporacji to:

icon-customer-spotlight

Wysoka jakość użytkowania

Lepsza wydajność, zminimalizowane opóźnienia, większa przepustowość, szybsze dostęp do usługi oznaczają zwiększoną satysfakcję użytkowników i lepszą jakość pracy.

 

icon-aggregationAgragacja łączy i odporność na awarie

Dzięki dystrybucji ruchu przychodzącego pomiędzy wieloma serwerami możliwe jest zwiększenie przepustowości łączy celem zapewnienia szybszej odpowiedzi i zwiększenia odporności na ewentualne awarie.

icon-heart

Monitoring

Zaawansowana opcja monitorowania stanu serwerów i aplikacji pozwala na stały podgląd wydajności ich pracy i czasu reakcji. Ruch przychodzący jest automatycznie kierowany do prawidłowo pracujących serwerów, aż do czasu kiedy przeładowane i wyłączone serwery zostaną przywrócone do optymalnego stanu.

icon-vpn

Ochrona Przed Atakami DDoS i Przeciążeniem

Dzięki skalowaniu wydajności poza limitem dostępnym przez pojedynczy serwer usługa będzie dostarczana pomimo minimalnego opóźnienia nawet w przypadku przeciążenia spowodowanego atakiem DDoS.

 

Poznaj konkretne korzyści :

 

1.Zwiększona Wydajność

Agregacja łączy z licznych serwerów i pewność, że masz wystarczająco dużo mocy aby zapewnić swoim klientom nieprzerwaną usługę na najwyższym poziomie.

 

2.Eliminacja Opóźnień

Permanentny monitoring opóźnień i aplikacji dzięki czemu dostarczamy najlepszy serwis bez przerw.

 

3.Wysoka Dostępność – Minimalne Przestoje

Zwiększona odporność na ewentualne awarie i automatyczna dystrybucja ruchu pomiędzy serwery bez konieczności wydawania pieniędzy na drogie urządzenia służące równoważeniu obciążenia.

 

4.Łatwe Utrzymanie

Dzięki wykluczeniu elementów podatnych na awarie, obsługa i utrzymanie serwerów jest uproszczone i nie ma potrzeby planowania przerw w dostawie usług. W większości przypadków użytkownicy nie zauważą jakichkolwiek zakłóceń nawet w przypadku zdarzeń, które oznaczałyby kompletny przestój w dostawie usługi przed wdrożeniem Systemu Inteligentnego Równoważenia Obciążenia Clavister.

 

5.Mniejszy Koszt

Możliwość utrzymania serwerów na porządku dziennym, eliminacja pojedynczych punktów awarii i uniknięcie kosztownych przestojów spowodowanych błędami ludzkimi czy atakami DDoS bez konieczności inwestowania w dodatkowy sprzęt.

 

6.Zwiększona Satysfakcja Klienta

Twoi klienci skorzystają na szybszej i sprawniejszej usłudze, która jest warunkiem osiągnięcia ich satysfakcji.