Radius, PPP

Autoryzacja Użytkownika

icon-usersKwestię autoryzacji użytkownika w pełni pokrywa system cOS, który działa  jako serwer proxy usługi RADIUS, komunikujący się z odpowiednio skonfigurowanym serwerem dostępu RADIUS. Clavister cOS wykorzystuje protokół PPP do transferu haseł i nazw użytkowników ze wsparciem CHAP jak i PAP.

images (94)Autoryzacja Radius, Active Directory, Novell eDirectory

Clavister komunikuje się w środowisku sieciowym obsługującym dużą liczbę użytkowników. Korzystne jest też posiadanie jednego serwera lub klastra serwerów centralnych, które przechowują informacje o kontach użytkowników odpowiedzialne za uwierzytelnianie i autoryzacje. Serwery te są zsynchronizowane z usługą katalogową organizacji, na przykład Microsoft Active Directory lub Novell eDirectory.

icon-traffic (1)Wewnętrzna autoryzacja użytkownika

Clavister umożliwia konfiguracje użytkowników, którzy muszą autoryzować swoje dane przed uzyskaniem dostępu do określonych usług wewnętrznych, takich jak poczta lub system sprzedaży. Korzystanie z funkcji autoryzacji użytkowników w systemie Clavister cOS sprawia, że praca jest bardzo prosta i uporządkowana zgodnie z prawami obowiązującymi w organizacji.