(User Identity Awareness UIA)

Identyfikacja Użytkownika

icon-responsiveFunkcja User Identity Awareness to nowe, rozbudowane narzędzie w systemie Clavister cOS Core 10.10, które reprezentuje zupełnie nowy poziom elastycznego bezpieczeństwa w sieci. Funkcja UIA w połączeniu z systemem Application Control tworzą niezwykle skuteczne i wszechstronne narzędzie umożliwiające bardzo dokładny przegląd i kontrolę w zakresie “kto-jak-co-i-kiedy” w sieci danej organizacji. Administrator ma możliwość szczegółowego określenia użytkownikom dostępu do aplikacji w sieciach przewodowych i bezprzewodowych, niezależnie od wykorzystywanego urządzenia sieciowego.

icon-puzzle (1)Łatwiejszy Dostęp

Jednym z przykładów tego, jak funkcja UIA może uprościć zarządzanie jest sytuacja gdy, na przykład administratorzy dokonują rezerwacji adresów IP przy użyciu protokołu DHCP na określonym adresie MAC komputerów, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać do nich dostęp, poprzez protokół SSH na porcie 22. W konsekwencji użytkownik jest przypisany do danego komputera i tylko z niego ma dostęp do danej aplikacji na protokole SSH. Wykorzystując funkcję UIA, nie ma potrzeby definiowania routingu statycznego pod określony komputer. UIA umożliwia dynamiczne i elastyczne konfigurowanie oparte o użytkownika lub grupy użytkowników, celem umożliwienia im dostępu do określonych zasobów w dowolnym momencie i z dowolnego urządzenia.

Pobierz      Najważniejsze funkcje UIA

icon-chart (3)Kompleksowe Raportowanie Aktywności Użytkownika

Innym ważnym aspektem jest raportowanie aktywności użytkownika. Obecnie raportowanie opiera się o adresy IP i przypisane im aktywności, lub o ruch, który przeszedł przez określony interfejs lub VLAN. Inne czynniki odnoszą się do rezultatów, takich jak użytkownicy mobilni na wielu stronach na raz, użytkownicy zmieniający komputery, itd. Odkąd użytkownik może pracować w wielu lokalizacjach i za pomocą wielu urządzeń, a nawet wielu użytkowników może korzystać z tego samego komputera, zebrane dane nie ukazują pełnego obrazu. Clavister UIA umożliwiają raportowanie aktywności na poziomie użytkownika, co oznacza znacznie wyższy poziom precyzji danych, niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.

icon-laptopLogowanie agenta

Funkcja UIA umożliwia użytkownikom autoryzację przy wykorzystaniu kontrolerów domeny.  Za pomocą pojedynczego logowania z jednoczesnym dostępem do sieci w urządzeniu Clavister na podstawie reguł skonfigurowanych dla poszczególnych użytkowników lub grup na poziomie aplikacji. Po zarejestrowaniu się do urządzenia Clavister, a wszystkie połączenia z zarejestrowanego a adres IP użytkownika jest zintegrowany z regułami skonfigurowanymi przez administratora.

icon-sizeBrak Instalacji Klienta

Aby jeszcze bardziej uprościć pracę administratora, funkcja UIA jest w pełni transparentna z użytkownikiem i nie wymaga wdrożenia dodatkowego oprogramowania na urządzeniach klienckich.

icon-responsiveObsługiwane Platformy

Użytkownicy mogą logować  się do sieci, niezależnie od tego, czy dostęp jest przewodowy czy mobilny, z dowolnego urządzenia, włączając komputery oparte o system operacyjny Windows, komputery Apple Mac, iPhony, iPady, telefony i tablety z systemem Android, oraz Windows Mobile.

Agent UIA obsługuje także systemy Microsoft Windows Server.