Równoważenie obciążenia WAN

Load Balancing WAN

Load-balancingRównoważenie obciążenia WAN lub równoważenie obciążenia routingowego, jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania dla większości firm, niezależnie od zastosowanego rozwiązania. Prawidłowe równoważenie obciążenia umożliwia połączenie wielu dostawców usług internetowych (ISP) do urządzenia Clavister w celu zapewnienia optymalnego dostępu do internetu, nawet w przypadku, gdy jedna z usług ISP zawiedzie.

icon-traffic (1)Load balancing

Dzięki wykorzystaniu obu łączy internetowych jednocześnie, możesz routować ruch wychodzący do łączy o największej dostępnej pojemności i z najmniejszym czasem oczekiwania. Łącząc funkcje równoważenia obciążenia sieci WAN z funkcją monitorowania hostów masz pewność, że rozkład ruchu jest dynamiczny i oparty na aktualnej wydajności i jakości każdego łącza.

enterprise-datacenter-security (1)

Możliwość równoważenia obciążenia WAN jest koniecznością dla każdej firmy, która wymaga wysokiej jakości dostępu do Internetu. Dzięki Load Balansingu WAN będziesz uniezależniony od awarii lub przerw u pojedynczego dostawcy internatu.

secure-wan-lb-graph