Zarządzanie Web

Zarządzanie i Interfejs

icon-globeZarządzanie pojedynczym firewallem Clavister odbywa się przez dowolną przeglądarkę internetową. Interfejs do zarządzania jest prosty i czytelny.